Nově o ženské otázce

Název: Nově o ženské otázce
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 102-105
Rozsah
102-105
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Friedan, Betty. The feminine mystique. New York: Dell Publishing, c1963. 384 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.