Vliv způsobu rozdělování národního důchodu na rozsah spotřeby

Variant title
Einfluss der Verteilungsart des Nationaleinkommens auf das Verbrauchsausmass
Author: Šrůtka, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 18, iss. G13, pp. 87-95
Extent
87-95
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document