Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1962, roč. 11. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 36

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1962, vol. 11, issue A10.

Článek
Mrázek, Roman. [Švedova, N.J. Очерки по синтаксису русской разговорной речи]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 209–211.

Článek
Šaur, Vladimír. Srbocharvátské slovníky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 216–217.

Článek
Zatočil, Leopold. [Mollay, Karl. Das Ofner Stadtrecht: eine deutschsprachige Rechtssammlung des 15. Jh. aus Ungarn]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 221–222.

Článek
Mrázek, Roman. [Усминов, И.Б. Очерки по русскому языку. Часть 1, Историческая грамматика русского языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 211–213.

Článek
Grepl, Miroslav. O stylu Jaroslava Hybeše : příspěvek k jazykovému a stylistickému rozboru raného dělnického tisku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 5–15.

Článek
Bauer, Jaroslav. Spojky a příslovce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 29–37.

Článek
Vašek, Antonín. Významný krok vpřed v řešení valašské otázky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 181–190.

Článek
Vachek, Josef. [Kučera, Henry. The phonology of Czech]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 203–206.

Článek
Skulina, Josef. Dva významné dialektologické příspěvky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 217–220.

Článek
Ducháček, Otto. [Tichý, Ota. Kurs francouzského jazyka na gramofonových deskách]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 225–226.

Článek
Mrázek, Roman, Brym, Jiří. Sémantika a funkce ruského genitivu s předložkou "u" : se zřetelem k češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 99–118.

Článek
Merta, Rudolf. [Beiträge zur deutschen Ausspracheregelung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 222–224.

Článek
Šrámek, Rudolf. [Gregor, Alois. Slovník nářečí slavkovsko-bučovického]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 215–216.

Článek
Machek, Václav. [Nowikowa, Irene. Die Namen der Nagetiere im Ostslavischen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 214.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Kolarič, Rudolf. Slovenski otroški govor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 220–221.

Článek
Zatočil, Leopold. Zur Stellung des adnominalen Genitivs im Althochdeutschen und Altenglischen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 119–131.

Článek
Bartoněk, Antonín. The Boeotian and Thessalian narrowings of long vowels : a comparative study. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 167–179.

Článek
Ducháček, Otto. Le mot et le concept. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 149–153.

Článek
Romportl, Simeon. O systému českého slovesa z hlediska aplikované a teoretické lingvistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 73–90.

Článek
Beneš, Pavel. Le sujet in déterminé dans les "souvenirs" de Creangă. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 155–166.

Článek
Chloupek, Jan. Východomoravské věty se zevšeobecňujícím osobním a neurčitým neosobním podmětem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 57–65.

Článek
Šlosar, Dušan. Příspěvek k poznání české kvanitity v 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 91–97.

Článek
Pačesová, Jaroslava. [Kloster Jensen, Martin. Tonemicity]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 226–229.

Článek
Firbas, Jan. Notes on the function od the sentence in the act of communication : marginalia on two important studies in syntax by Anna Granville Hatcher. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 133–148.