Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1962, vol. 11. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 36

Article
Merta, Rudolf. [Beiträge zur deutschen Ausspracheregelung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 222–224.

Article
Šrámek, Rudolf. [Gregor, Alois. Slovník nářečí slavkovsko-bučovického]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 215–216.

Article
Machek, Václav. [Nowikowa, Irene. Die Namen der Nagetiere im Ostslavischen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 214.

Article
Ohnesorg, Karel. [Kolarič, Rudolf. Slovenski otroški govor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 220–221.

Article
Zatočil, Leopold. Zur Stellung des adnominalen Genitivs im Althochdeutschen und Altenglischen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 119–131.

Article
Bartoněk, Antonín. The Boeotian and Thessalian narrowings of long vowels : a comparative study. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 167–179.

Article
Ducháček, Otto. Le mot et le concept. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 149–153.

Article
Romportl, Simeon. O systému českého slovesa z hlediska aplikované a teoretické lingvistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 73–90.

Article
Beneš, Pavel. Le sujet in déterminé dans les "souvenirs" de Creangă. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 155–166.

Article
Chloupek, Jan. Východomoravské věty se zevšeobecňujícím osobním a neurčitým neosobním podmětem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 57–65.

Article
Mrázek, Roman. [Švedova, N.J. Очерки по синтаксису русской разговорной речи]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 209–211.

Article
Šaur, Vladimír. Srbocharvátské slovníky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 216–217.

Article
Zatočil, Leopold. [Mollay, Karl. Das Ofner Stadtrecht: eine deutschsprachige Rechtssammlung des 15. Jh. aus Ungarn]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 221–222.

Article
Mrázek, Roman. [Усминов, И.Б. Очерки по русскому языку. Часть 1, Историческая грамматика русского языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 211–213.

Article
Grepl, Miroslav. O stylu Jaroslava Hybeše : příspěvek k jazykovému a stylistickému rozboru raného dělnického tisku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 5–15.

Article
Bauer, Jaroslav. Spojky a příslovce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 29–37.

Article
Vašek, Antonín. Významný krok vpřed v řešení valašské otázky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 181–190.

Article
Vachek, Josef. [Kučera, Henry. The phonology of Czech]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 203–206.

Article
Skulina, Josef. Dva významné dialektologické příspěvky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 217–220.

Article
Ducháček, Otto. [Tichý, Ota. Kurs francouzského jazyka na gramofonových deskách]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 225–226.

Article
Mrázek, Roman, Brym, Jiří. Sémantika a funkce ruského genitivu s předložkou "u" : se zřetelem k češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 99–118.

Article
Šlosar, Dušan. Příspěvek k poznání české kvanitity v 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 91–97.

Article
Pačesová, Jaroslava. [Kloster Jensen, Martin. Tonemicity]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 226–229.

Article
Firbas, Jan. Notes on the function od the sentence in the act of communication : marginalia on two important studies in syntax by Anna Granville Hatcher. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 133–148.

Article
Merta, Rudolf. K otázce mluvnického a "terminologického minima" ve výuce němčiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 191–199.