[Gregor, Alois. Slovník nářečí slavkovsko-bučovického]

Title: [Gregor, Alois. Slovník nářečí slavkovsko-bučovického]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 215-216
Extent
215-216
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Gregor, Alois. Slovník nářečí slavkovsko-bučovického. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959. 198 s.: il. Spisy University v Brně. Filosofická fakulta; 59.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.