Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
ISSN
0231-7567
Variant title
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. A, Series linguistica
Linguistica Brunensia
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1952-2008
Next:
Linguistica Brunensia (2009-present)
Description
Jazykovědná řada (řada A) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 0231-7567, vycházela v letech 1952-2008. Věnovala se obecné lingvistice, indoevropeistice, slavistice a bohemistice. V letech 2000-2008 vycházela také s názvem Linguistica Brunesia. Od roku 2009 na ní navazuje recenzovaný vědecký časopis "Linguistica Brunensia", který vychází dvakrát ročně (ISSN 1803-7410).
Volumes, Issues
2008 (Volume 57 of series SPFFBU)
A56
2007 (Volume 56 of series SPFFBU)
A55
2006 (Volume 55 of series SPFFBU)
A54
2005 (Volume 54 of series SPFFBU)
A53
2004 (Volume 53 of series SPFFBU)
A52
2003 (Volume 52 of series SPFFBU)
A51
2002 (Volume 51 of series SPFFBU)
A50
2001 (Volume 50 of series SPFFBU)
A49
2000 (Volume 49 of series SPFFBU)
A48
1999 (Volume 48 of series SPFFBU)
A47
1998 (Volume 47 of series SPFFBU)
A46
1997 (Volume 46 of series SPFFBU)
A45
1996 (Volume 45 of series SPFFBU)
A44
1995 (Volume 44 of series SPFFBU)
A43
1994 (Volume 43 of series SPFFBU)
A42
1993 (Volume 42 of series SPFFBU)
A41
1992 (Volume 41 of series SPFFBU)
A40
1991 (Volume 40 of series SPFFBU)
A39
1989-1990 (Volume 38-39 of series SPFFBU)
1988 (Volume 37 of series SPFFBU)
A36
1987 (Volume 36 of series SPFFBU)
A35
1986 (Volume 35 of series SPFFBU)
A34
1985 (Volume 34 of series SPFFBU)
A33
1984 (Volume 33 of series SPFFBU)
A32
1983 (Volume 32 of series SPFFBU)
A31
1982 (Volume 31 of series SPFFBU)
A30
1981 (Volume 30 of series SPFFBU)
A29
1980 (Volume 29 of series SPFFBU)
A28
1979 (Volume 28 of series SPFFBU)
A27
1977-1978 (Volume 26-27 of series SPFFBU)
1976 (Volume 25 of series SPFFBU)
A24
1974-1975 (Volume 23-24 of series SPFFBU)
1973 (Volume 22 of series SPFFBU)
A21
1972 (Volume 21 of series SPFFBU)
A20
1971 (Volume 20 of series SPFFBU)
A19
1970 (Volume 19 of series SPFFBU)
A18
1969 (Volume 18 of series SPFFBU)
A17
1968 (Volume 17 of series SPFFBU)
A16
1967 (Volume 16 of series SPFFBU)
A15
1966 (Volume 15 of series SPFFBU)
A14
1965 (Volume 14 of series SPFFBU)
A13
1964 (Volume 13 of series SPFFBU)
A12
1963 (Volume 12 of series SPFFBU)
A11
1962 (Volume 11 of series SPFFBU)
A10
1961 (Volume 10 of series SPFFBU)
A9
1960 (Volume 9 of series SPFFBU)
A8
1959 (Volume 8 of series SPFFBU)
A7
1958 (Volume 7 of series SPFFBU)
A6
1957 (Volume 6 of series SPFFBU)
A5
1956 (Volume 5 of series SPFFBU)
A4
1955 (Volume 4 of series SPFFBU)
A3
1954 (Volume 3 of series SPFFBU)
A2
1952 (Volume 1 of series SPFFBU)
A1