A56

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 2008
Volume: 57
Issue: A56
Publication year
2008
ISSN
0231-7567
ISBN
978-80-210-4617-7
Stati
Title Document
Values, features, fine metrics and oppositions | [5]–14
Šefčík, Ondřej
PDF
Rétorománské jazyky : přehled a klasifikace | [15]–32
Novotná, Petra; Blažek, Václav
PDF
Nástin tocharské historické gramatiky | [33]–58
Schwarz, Michal; Blažek, Václav
PDF
Некоторые аспекты категоризации временных понятий в славянских языках | [59]–75
Ivašina, Natal'ja
PDF
K funkčnímu zatížení dativu v antických jazycích a ve staré ruštině | [77]–105
Žaža, Stanislav
PDF
К некоторым выражениям предложного характера в современном русском и чешском языках | [107]–120
Brandner, Aleš
PDF
Formální pravidla derivace deverbativ na -č | [121]–135
Osolsobě, Klára
PDF
Deiktické výrazy v reprodukované řeči | [137]–144
Hirschová, Milada
PDF
Tzv. účinkové věty v barokní češtině | [145]–159
Kosek, Pavel
PDF
Adjektiva v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku motivovaná směrem komunikace | [161]–170
Kloferová, Stanislava
PDF
Odborné a esejistické prvky v českých textech o kubismu | [171]–184
Pařízková, Zuzana
PDF
Kronika
Title Document
Vladimír Orel (9.2.1952-5.8.2007) | 187–195
Bengtson, John; Blažek, Václav
PDF
Taťjana Jakovlevna Jelizarenkova : (17.9.1929 Leningrad - 5.9.2007 Moskva) | 195–207
Blažek, Václav
PDF
Evgenij Arnol'dovič Chelimskij (Eugen Helimski) : (15.3.1950 Oděsa - 25.12.2001 Hamburg) | 208–221
Blažek, Václav
PDF
August Schleicher (19.2.1821-6.12.1868) | 221–225
Blažek, Václav
PDF
František Trávníček : (17.8.1888 Spešov - 6.6.1961 Brno) | 226
PDF
Můj učitel, ručitel, školitel | 226–227
Balhar, Jan
PDF
Profesor Trávníček jako slovníkář a teoretik stylu | 227–229
Jelínek, Milan
PDF
Úvody do českého jazyka | 229–230
Šlosar, Dušan
PDF
Místo Františka Trávnička ve vývoji české rusistiky | 230–231
Žaža, Stanislav
PDF
Vzpomínka na Trávnička badatele a učitele | 231–232
Večerka, Radoslav
PDF
Bibliografie
Title Document
Soupis prací doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc., za léta 1962-2007 | [233]–240
Valčáková, Pavla
PDF
Milan Jelínek - bibliografie prací za léta 1998-2007 | 241–245
Krčmová, Marie
PDF
Recenze
Title Document
[Sprachliche Motivation: zur Interdependenz von Inhalt und Ausdruck. Herausgegeben von Peter Gallmann, Christian Lehmann und Rosemarie Lühr] | [247]–248
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Albrecht, Jörn. Europäischer Strukturalismus: ein Forschungsgeschichtlicher Überblick] | 249–252
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Trost, Pavel. Studien über Sprache und Literatur] | 252–253
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Velmezova, Ekaterina. Les lois du sens: la sémantique marriste] | 253–255
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Березович, Елена Львовна. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования] | 255–257
Janyšková, Ilona
PDF
[Vavroušek, Petr. O rekonstrukci praindoevropštiny ; Vavroušek, Petr. Glosář praindoevropštiny] | 257–259
Boček, Vít
PDF
[Kortlandt, Frederik. Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language] | 259–261
Karlíková, Marcela; Blažek, Václav
PDF
[Smoczyński, Wojciech. Laringalų teorija ir lietuvių kalba ; Sawicka, Irena. Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas: pietryčių europos fonetinių problemų pagrindu] | 261
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Журавлев, В.К. Теория группофонем: развитие группового сингармонизма в праславянском языке] | 262–265
Brandner, Aleš
PDF
[Соболева, Л.И. Старославянский язык в таблицах: фонетика: морфология: учебное пособие для студентов философического факультета] | 266–267
Brandner, Aleš
PDF
[Holzer, Georg. Historische Grammatik des Kroatischen: Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache] | 268–271
Boček, Vít
PDF
[Studiji [i.e. Studìji] z onomastyky ta etymolohiji [i.e. etymolohìji] 2007] | 271–273
Valčáková, Pavla
PDF
[Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech] | 274–276
Brandner, Aleš
PDF
[Kačala, Ján. Syntaktický systém jazyka] | 276–277
Žaža, Stanislav
PDF
[Furdík, Juraj. Slovenská slovotvorba: (teória, opis, cvičenia) ; Furdík, Juraj. Život so slovotvorbou a lexikológiou: výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin] | 278
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Čermák, František (ed.). Slovník Karla Čapka] | 278–280
Hladká, Zdeňka
PDF
[Pleskalová, Jana; Krčmová, Marie; Večerka, Radoslav; Karlík, Petr (eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky] | 281–282
Rychnovská, Lucie
PDF
[Haller, Jiří. Dar jazyka: deset statí o češtině] | 283–284
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Bermel, Neil. Linguistic authority, language ideology, and metaphor: the Czech orthography wars] | 284–285
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Polívková, Alena. Naše místní jména a jak jich užívat] | 286–288
Hlubinková, Zuzana
PDF