[Березович, Елена Львовна. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования]

Title: [Березович, Елена Львовна. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования]
Transliterated title
[Berezovič, Jelena L'vovna. Jazyk i tradicionnaja kul'tura: ètnolingvističeskije issledovanija]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 255-257
Extent
255-257
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Березович, Елена Львовна. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования. Москва: Индрик, 2007. 600 s. Традиционная духовная культура славян. Современные исследования. ISBN 978-5-85759-419-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.