Deiktické výrazy v reprodukované řeči

Title: Deiktické výrazy v reprodukované řeči
Variant title
Deictic expressions in the reported speech
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. [137]-144
Extent
[137]-144
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language