[Vavroušek, Petr. O rekonstrukci praindoevropštiny ; Vavroušek, Petr. Glosář praindoevropštiny]

Title: [Vavroušek, Petr. O rekonstrukci praindoevropštiny ; Vavroušek, Petr. Glosář praindoevropštiny]
Author: Boček, Vít
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 257-259
Extent
257-259
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Vavroušek, Petr. O rekonstrukci praindoevropštiny. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007. 63 s. ISBN 978-80-7308-179-9.
Vavroušek, Petr. Glosář praindoevropštiny. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007. 186 s. ISBN 978-80-7308-196-6.