Rétorománské jazyky : přehled a klasifikace

Title: Rétorománské jazyky : přehled a klasifikace
Variant title
Raeto-Romance idioms : survey and classification
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. [15]-32
Extent
[15]-32
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Předkládaná studie si klade následující cíle: 1. představit tři rétorománské idiomy; 2. kvantitativně vyjádřit jejich vzájemné vztahy v genetickém pohledu; 3. posoudit vztah všech tří rétorománských idiomů k italštině. Představuje tak pokračování série našich studií v SPFFBU, zaměřených na aplikaci glottochronologie pro různá jazyková seskupení (dosud jsme zde publikovali analýzu jazyků slovanských, keltských a fríských dialektů).
Summary language