[Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech]

Title: [Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech]
Author: Brandner, Aleš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 274-276
Extent
274-276
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 146 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5.