[Velmezova, Ekaterina. Les lois du sens: la sémantique marriste]

Title: [Velmezova, Ekaterina. Les lois du sens: la sémantique marriste]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 253-255
Extent
253-255
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Velmezova, Ekaterina. Les lois du sens: la sémantique marriste. Bern etc.: Peter Lang, 2007. 392 s. Slavica Helvetica. 77. ISBN 978-3-03910-208-1.