Vykypěl, Bohumil

Name variants:

Vykypěl, Bohumil (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 148.

Article
Vykypěl, Bohumil. Adolf Erhart (31. Mai 1926 - 11. August 2003). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 146–158.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Albrecht, Jörn. Europäischer Strukturalismus: ein Forschungsgeschichtlicher Überblick]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 249–252.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Allan, Keith, ed. The Oxford handbook of the history of linguistics]. Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 1, pp. 153–154.

Article
Vykypěl, Bohumil. Die anderen Thesen des Prager Linguistenkreises. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 287–313.

Article
Vykypěl, Bohumil. Angažovaný Roman Jakobson a jeho cyrilometodějské dědictví. Linguistica Brunensia. 2019, vol. 67, iss. 1, pp. 73–79.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Benveniste, Émile. Studie z obecné lingvistiky]. Linguistica Brunensia. 2021, vol. 69, iss. 1, pp. 107.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Bermel, Neil. Linguistic authority, language ideology, and metaphor: the Czech orthography wars]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 284–285.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Betsch, Michael. Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 196–200.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Bígl, Richard. Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování]. Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 122–123.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Boček, Vít. Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích]. Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 342.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Bühler, Karl. Theory of language: the representational function of language]. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 285–286.

Article
Vykypěl, Bohumil. [The Celtic languages. Edited by Martin J. Ball and Nicole Müller]. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 290–291.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Cigana, Lorenzo. Hjelmslev e la teoria delle correlazioni linguistiche]. Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 1, pp. 95–96.

Chapter
Vykypěl, Bohumil. Citovaná literatura. In: Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická. 2004, pp. 213–233.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Clancy, Steven J. The chain of being and having in Slavic]. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 298.

Article
Vykypěl, Bohumil. Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2: The Czech Lands. Part 1: A–L.. Linguistica Brunensia. 2021, vol. 69, iss. 2, pp. 90–91.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Cooper, David L. Creating the nation: identity and aesthetics in early nineteenth-century Russia and Bohemia]. Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 261–262.

Article
Vykypěl, Bohumil. Dvě další knihy o jazykovém kontaktu. Linguistica Brunensia. 2019, vol. 67, iss. 2, pp. 65–67.

Article

Article
Vykypěl, Bohumil. [Dittmann, Robert; Just, Jiří. Biblical humanism in Bohemia and Moravia in the 16th century]. Linguistica Brunensia. 2018, vol. 66, iss. 1, pp. 105.

Article
Vykypěl, Bohumil. Dodatek k soupisu prací Adolfa Erharta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 182–184.