Angažovaný Roman Jakobson a jeho cyrilometodějské dědictví

Název: Angažovaný Roman Jakobson a jeho cyrilometodějské dědictví
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2019, roč. 67, č. 1, s. 73-79
Rozsah
73-79
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Jakobson, Roman. Angažovaná čítanka Romana Jakobsona: články, recenze, polemiky 1920-1945 a Moudrost starých Čechů. Jindřich Toman (editor). Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 298 s. ISBN 978-80-246-3673-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Text byl napsán s podporou grantu Staroslověnské dědictví v staré češtině Grantové agentury ČR, č. 18-02702S.