Linguistica Brunensia

Název: Linguistica Brunensia
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2009-dosud
Popis
Časopis Linguistica Brunensia, ISSN 1803-7410, je odborný recenzovaný časopis, který se věnuje obecné lingvistice, indoevropeistice, slavistice a bohemistice. Vychází dvakrát ročně od r. 2009. První číslo je tematicky zaměřeno na otázky obecně lingvistické a indoeuropeistické (vč. etymologie, glotochronologie aj.), druhé číslo je tématicky zaměřeno na slovanský jazykový areál z pohledu systémového a obecně lingvistického. Časopis navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada jazykovědná (A), ISSN 0231-7567, která vycházela v letech 1952-2008.
Linguistica Brunensia, ISSN 1803-7410 (print), ISSN 2336-4440 (online), is peer-reviewed linguistic journal published by the Faculty of Arts of the Masaryk University since 2009. The journal focuses on general linguistics and related branches (incl. etymology, glottochronology and Baltic & Slavonic languages from the view of general linguistics). It is issued twice a year. Linguistica Brunensia is a continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada jazykovědná (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series linguistica, ISSN 0231-7567, which was published from 1952 to 2008 (between years 2000-2008 also with parallel shorter title Linguistica Brunensia).
Ročníky, čísla
2024 (Ročník 72)
1
2023 (Ročník 71)
1 2
2022 (Ročník 70)
1 2
2021 (Ročník 69)
1 2
2020 (Ročník 68)
1 2
2019 (Ročník 67)
1 2
2018 (Ročník 66)
1 2
2017 (Ročník 65)
1 2
2016 (Ročník 64)
1 2
2015 (Ročník 63)
1 2
2014 (Ročník 62)
1 2
2013 (Ročník 61)
1-2
2012 (Ročník 60)
1-2
2011 (Ročník 59)
1-2
2010 (Ročník 58)
1-2
2009 (Ročník 57)
1-2