1

Title: Linguistica Brunensia
Rok: 2020
Ročník: 68
Číslo: 1
Rok vydání
2020
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
hidden section Preface
Title Document
Preface | 5–6
Wągiel, Marcin; Ziková, Markéta
PDF
Články – Articles
Title Document
German bloss-questions as extreme ignorance questions | 7–22
Eckardt, Regine; Yu, Qi
PDF
Distinguishing semantic components of attitude verbs via the German modifier genau | 23–40
Wurm, Valerie
PDF
Contrastive topics and foci in Brazilian Portuguese : ordering effects and interpretation | 41–59
Assmann, Muriel
PDF
Kind prenominal and postnominal adjectives in Czech | 61–78
Šafratová, Iveta
PDF
Kronika – Anniversaries
Title Document
Soupis prací Jany Pleskalové | 79–90
Boháčová, Michaela
PDF
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Title Document
Nová publikace k jubileu Evy Havlové | 91–94
Štěrbová, Lucie
PDF
Poznámky ke spisu Orthographia Bohemica a jeho novému vydání | 95–102
Vykypěl, Bohumil
PDF
O slovníkářství hravě a neotřele | 103–105
Šimečková, Marta
PDF