Nová publikace k jubileu Evy Havlové

Název: Nová publikace k jubileu Evy Havlové
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2020, roč. 68, č. 1, s. 91-94
Rozsah
91-94
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Vykypěl, Bohumil; Boček, Vít eds. Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 78 s. ISBN 978-80-7422-731-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek vznikl na základě řešení projektu Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2020 (MUNI/A/0913/2019).
Reference
[1] Buck, Сarl D. 1949. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages: A Contribution to the History of Ideas. Chicago: University of Chicago Press.

[2] Delamarre, Xavier. 1984. Le vocabulaire indo-européen. Lexique étymologique thématique. Paris: Librairie de Amérique et d'Orient.

[3] Gamkrelidze, Тamaz V. – Ivanov, Vjačeslav V. 1984. Indojevropejskij jazyk i indojevropejcy, 1–2. Rekonstrukcija i istoriko-tipologičeskij analiz prajazyka i kul’tury. Tbilisi: Izdatel‘stvo tbilisskogo univerziteta.

[4] Karlíková, Helena. 1999. Soupis prací Evy Havlové. SPFFBU A 47, 189–193.

[5] Villnow Komárková, Jana. 2009. Dodatek k soupisu prací Evy Havlové. Linguistica Brunensia 57 (1–2), 2009, 201–203.

[6] Kopečný, František, ed. 1964. Základní všeslovanská slovní zásoba. Brno: Academia.

[7] Schröpfer, Johannes, ed. 1979–1994. Wörterbuch der vergleichenden Bezeich nungslehre. Onomasiologie, Band 1: Lieferung 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, Heidelberg: Heidelberg Winter.