Linguistica Brunensia 2014, roč. 62, č. 2

Obrázek
Rok
2014
Rok vydání
2014
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Stati – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
5-15 K původu a fungování staročeského supina Sukač, Roman; Šefčík, Ondřej; Dufková, Kristýna | pdficon
17-28 Labe – k pramenům hydronyma Bichlmeier, Harald; Blažek, Václav | pdficon
29-43 Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině Navrátilová, Olga | pdficon
45-56 Каузальные отношения, выраженные в русском языке предложными конструкциями, их соответствия в чешском языке Brandner, Aleš | pdficon
57-85 O klasifikaci samojedských jazyků Blažek, Václav | pdficon
Kronika – Anniversaries – Chronik – Хроника
Page Title
87-89 Žofie Šarapatková jubilující (* 2. 4. 1934) Karlíková, Helena | pdficon
90-92 Sedmdesátiny brněnského rusisty Aleše Brandnera (* 31. 12. 1944) Žaža, Stanislav | pdficon
93-102 Jubileum Ilony Janyškové (* 14. 11. 1954) Villnow Komárková, Jana | pdficon
103-106 Pětaosmdesátiny profesora Stanislava Žaži (* 14. 4. 1929) Gazda, Jiří | pdficon
107-108 In memoriam – prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. (* 22. 6. 1923 – † 30. 1. 2014) Křístek, Michal | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
109-110 [Sukač, Roman. Introduction to Proto-Indo-European and Balto-Slavic accentology] Šefčík, Ondřej | pdficon
110-111 [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Bolgarskije materialy = Bălgarski materiali] Přadková, Petra | pdficon
111-113 [Варбот, Жанна Жановна. Исследования по русской и славянской этимологии] Janyšková, Ilona | pdficon
113-116 [Иванова, Мария Валерьевна. Историческая грамматика русского языка: краткое учебное пособие для студентов Литературного института им. А. М. Горького] Brandner, Aleš | pdficon
116-120 [Архангельская, Алла. Сексизм в языке: мифы и реальность] Dufková, Libuše | pdficon
120-122 [Иванова, Н. И. Современное коммуникативное пространство русского языка в республике Саха (Якутия): социопсихолингвистический аспект] Schwarz, Michal | pdficon
122-123 [Bígl, Richard. Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování] Vykypěl, Bohumil | pdficon
123-126 [Kačala, Ján. Syntagmatický slovosled v slovenčine] Žaža, Stanislav | pdficon
126-129 [Bičan, Aleš. Phonotactics of Czech] Šefčík, Ondřej | pdficon
129-132 [Kosek, Pavel. Enklitika v češtině barokní doby] Navrátilová, Olga | pdficon
132-136 [Surovčák, Martin. Základy albanistiky] Oplatek, Stanislav | pdficon
136-138 [Bogatyrev, Petr G. Funktional-strukturale Ethnographie in Europa: Texte aus den 1920er und 1930er Jahren zu Brauchtum, Folklore, Theater und Film] Vykypěl, Bohumil | pdficon
139-140 [Jakobson, Roman. Selected Writings. IX. Completion Volume Two: Uncollected Works, 1916–1943. Part One, 1916–1933 ; Jakobson, Roman. Selected Writings. IX, Completion Volume Two: Uncollected Works, 1916–1943. Part Two, 1934–1943] Vykypěl, Bohumil | pdficon
140-143 Zpráva z konference Formal Description of Slavic Languages 10 Poludněv, Anton | pdficon
143-146 Zpráva o fungování Jazykovědného spolku (JaSp) na Masarykově univerzitě Strachoňová, Hana; Veselovská, Ludmila | pdficon
Page Title
[147] Informace pro přispěvatele | pdficon