2

Title: Linguistica Brunensia
Rok: 2014
Ročník: 62
Číslo: 2
Rok vydání
2014
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Stati – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
K původu a fungování staročeského supina | 5–15
Sukač, Roman; Šefčík, Ondřej; Dufková, Kristýna
PDF
Labe – k pramenům hydronyma | 17–28
Bichlmeier, Harald; Blažek, Václav
PDF
Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině | 29–43
Navrátilová, Olga
PDF
Каузальные отношения, выраженные в русском языке предложными конструкциями, их соответствия в чешском языке | 45–56
Brandner, Aleš
PDF
O klasifikaci samojedských jazyků | 57–85
Blažek, Václav
PDF
Kronika – Anniversaries – Chronik – Хроника
Title Document
Žofie Šarapatková jubilující (* 2. 4. 1934) | 87–89
Karlíková, Helena
PDF
Sedmdesátiny brněnského rusisty Aleše Brandnera (* 31. 12. 1944) | 90–92
Žaža, Stanislav
PDF
Jubileum Ilony Janyškové (* 14. 11. 1954) | 93–102
Villnow Komárková, Jana
PDF
Pětaosmdesátiny profesora Stanislava Žaži (* 14. 4. 1929) | 103–106
Gazda, Jiří
PDF
In memoriam – prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. (* 22. 6. 1923 – † 30. 1. 2014) | 107–108
Křístek, Michal
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
[Sukač, Roman. Introduction to Proto-Indo-European and Balto-Slavic accentology] | 109–110
Šefčík, Ondřej
PDF
[Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Bolgarskije materialy = Bălgarski materiali] | 110–111
Přadková, Petra
PDF
[Варбот, Жанна Жановна. Исследования по русской и славянской этимологии] | 111–113
Janyšková, Ilona
PDF
[Иванова, Мария Валерьевна. Историческая грамматика русского языка: краткое учебное пособие для студентов Литературного института им. А. М. Горького] | 113–116
Brandner, Aleš
PDF
[Архангельская, Алла. Сексизм в языке: мифы и реальность] | 116–120
Dufková, Libuše
PDF
[Иванова, Н. И. Современное коммуникативное пространство русского языка в республике Саха (Якутия): социопсихолингвистический аспект] | 120–122
Schwarz, Michal
PDF
[Bígl, Richard. Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování] | 122–123
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Kačala, Ján. Syntagmatický slovosled v slovenčine] | 123–126
Žaža, Stanislav
PDF
[Bičan, Aleš. Phonotactics of Czech] | 126–129
Šefčík, Ondřej
PDF
[Kosek, Pavel. Enklitika v češtině barokní doby] | 129–132
Navrátilová, Olga
PDF
[Surovčák, Martin. Základy albanistiky] | 132–136
Oplatek, Stanislav
PDF
[Bogatyrev, Petr G. Funktional-strukturale Ethnographie in Europa: Texte aus den 1920er und 1930er Jahren zu Brauchtum, Folklore, Theater und Film] | 136–138
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Jakobson, Roman. Selected Writings. IX. Completion Volume Two: Uncollected Works, 1916–1943. Part One, 1916–1933 ; Jakobson, Roman. Selected Writings. IX, Completion Volume Two: Uncollected Works, 1916–1943. Part Two, 1934–1943] | 139–140
Vykypěl, Bohumil
PDF
Zpráva z konference Formal Description of Slavic Languages 10 | 140–143
Poludněv, Anton
PDF
Zpráva o fungování Jazykovědného spolku (JaSp) na Masarykově univerzitě | 143–146
Strachoňová, Hana; Veselovská, Ludmila
PDF
Title Document
Informace pro přispěvatele | [147]
PDF