Žofie Šarapatková jubilující (* 2. 4. 1934)

Název: Žofie Šarapatková jubilující (* 2. 4. 1934)
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2, s. 87-89
Rozsah
87-89
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Medailon navazuje na příspěvky E. Havlové, K výročí Žofie Šarapatkové (Sborník prací FFBU, A 42, 1994, 133–134), a Jubileum Žofie Šarapatkové (Naše řeč 87, 2004, 162–164).
Příspěvek vznikl v rámci projektu reg. č. 13-17435S Grantové agentury České republiky "Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu".