Linguistica Brunensia 2013, roč. 61, č. 1-2

Obrázek
Rok
2013
Rok vydání
2013
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
ISBN
978-80-210-6254-2
Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[3]-14 Lachmann's law (part 2) Sukač, Roman | pdficon
[15]-33 O indoevropském slovu "ječmen" Blažek, Václav | pdficon
[35]-47 Příspěvky ke středoasijské filologii (I.) Schwarz, Michal | pdficon
[49]-74 On classification of Middle Iranian languages : (preliminary report) Blažek, Václav | pdficon
[75]-79 Lotyšská substantivní deminutiva : morfologie sufixů Kabeláčová, Tereza | pdficon
[81]-87 Po stopách raných migrací etnik hovořících uralskými jazyky : (v perspektivě lingvistické paleontologie) Blažek, Václav | pdficon
[89]-108 Osobní zájmena ve fino-sámských jazycích v uralské perspektivě Hofírková, Lucie; Blažek, Václav | pdficon
[109]-119 Написания еров на конце строки в Ассеманиевом евангелии Mol'kov, Georgij Anatol'jevič | pdficon
[121]-128 On the origins of x in Slavic Šefčík, Ondřej | pdficon
[129]-134 A note on the Slavic suppletion series *xoditi ~ *šьdlъ ~ *jьdǫ "to go" Bičovský, Jan | pdficon
[135]-148 Деривация, эвалюативная морфология и национальная идентичность Rudenko, Jelena | pdficon
[149]-162 Семантическое согласование : структурная и функциональная типология Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč | pdficon
[163]-171 Историческое описание сдвигов в функционировании беспредложного винительного падежа в русском языке Brandner, Aleš | pdficon
[173]-183 Agents and instruments in Old Czech nominal word formation Gutiérrez Rubio, Enrique | pdficon
[185]-196 Continental Low Germanic loanwords in English borrowed outside Europe Malášková, Zuzana | pdficon
Kronika – Хроника – Anniversaries – Chronik
Page Title
[197]-200 Milan Jelínek do desátého decennia Krčmová, Marie | pdficon
200-204 Радослав(ъ) Вечерка - осмь десѧтъ ти пѧть лѣтъ Malčík, Petr | pdficon
204-205 Za Jiřím Jiráčkem Žaža, Stanislav | pdficon
205-214 Leonard G. Gercenberg (Herzenberg) (21.6.1934 Liepāja, Lotyšsko – 25.12.2012 Sankt-Peterburg, Rusko) Blažek, Václav; Štěpánková, Eva | pdficon
214-222 Xavier Tremblay (26.6.1971–15.11.2011) Blažek, Václav | pdficon
222-237 Bibliografie Oldřicha Lešky (1927–1997) Lešková, Zlata; Šišková, Růžena | pdficon
Recenze – Рецензии – Reviews – Besprechungen
Page Title
[239]-240 [Tallerman, Maggie; Gibson, Kathleen R. The Oxford handbook of language evolution] Boček, Vít | pdficon
240 [Nørgård-Sørensen, Jens; Heltoft, Lars; Schøsler, Lene. Connecting grammaticalisation] Vykypěl, Bohumil | pdficon
240-242 [Sebrané spisy Václava Machka 1 a 2] Čižmárová, Libuše | pdficon
242-243 [Bičovský, Jan. Stručná mluvnice praindoevropštiny] Šefčík, Ondřej | pdficon
244-248 [Urbańczyk, Przemysłav, ed. "Neslované" o počátcích Slovanů] Boček, Vít | pdficon
248-249 [Kausen, Ernst. Die indogermanischen Sprachen von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart] Vykypěl, Bohumil | pdficon
249-250 [Trunte, Nikolaos H. Slavia Latina: eine Einführung in die Geschichte der slavischen Sprachen und Kulturen Ostmitteleuropas] Vykypěl, Bohumil | pdficon
250-251 [Керемидчиева, С.; Кочева, А.; Василева, Л. Еркеч – паметта на езика] Přadková, Petra | pdficon
251-253 [Ivašina, Natalja; Janovec, Ladislav; Rudenka, Alena. Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině] Děngeová, Zuzana | pdficon
253-257 [Камчатнов, Александр Михайлович. История русского литературного языка: XI – первая половина XIX века] Brandner, Aleš | pdficon
257-259 [Opera Slavica. 2012, roč. 22, Supplementum] Brandner, Aleš | pdficon
259-261 [Ripka, Ivor; Imrichová, Mária. Kapitoly z lexikológie a lexikografie] Ficnarová, Michaela | pdficon
261-262 [Cooper, David L. Creating the nation: identity and aesthetics in early nineteenth-century Russia and Bohemia] Vykypěl, Bohumil | pdficon
262-264 [Český jazykový atlas. Dodatky. Zpracoval dialektologický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR; vedoucí kolektivu Jan Balhar] Konečná, Hana | pdficon
264-265 [Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses)] Šplíchal, Jan | pdficon
265-267 [Hladká, Zdeňka; Martincová, Olga. Slova v soukromých dopisech: lexikografická sonda ; Hladká, Zdeňka a kol. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování ; Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen] Krčmová, Marie | pdficon
267-271 [Dai Qingxia et al. 中国少数民族语言文字研究(一).当代中国民族学人类学研究精选丛书] Schwarz, Michal | pdficon
271-272 [Irwin, Mark. Loanwords in Japanese] Vykypěl, Bohumil | pdficon
272 [Joseph, John Earl. Saussure] Vykypěl, Bohumil | pdficon
Supplementum
Page Title
[273]-292 Z historie uralistiky : pionýrské období (9. stol. – 1850) Blažek, Václav; Kovář, Michal | pdficon
Page Title
[294] Informace pro přispěvatele | pdficon