[Ivašina, Natalja; Janovec, Ladislav; Rudenka, Alena. Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině]

Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 251-253
Rozsah
251-253
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ivašina, Natal'ja; Janovec, Ladislav; Rudenka, Alena. Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 136 s. ISBN 978-80-246-1943-9.
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Note
  • Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu specifického výzkumu Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2012 (MUNI/A/0762/2011).
Document