[Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses)]

Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 264-265
Rozsah
264-265
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 108 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 407. ISBN 978-80-210-5944-3.
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Document