[Cooper, David L. Creating the nation: identity and aesthetics in early nineteenth-century Russia and Bohemia]

Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 261-262
Rozsah
261-262
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Cooper, David L. Creating the nation: identity and aesthetics in early nineteenth-century Russia and Bohemia. DeKalb: Northern Illinois University Press, c2010. 347 s. ISBN 978-0-87580-420-0.
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Document
Reference:
[1] Macura V. 1995. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Praha.

[2] Tureček, D. 1995. Murkovy "Deutsche Einflüsse" a jejich české přijetí, in: Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Ed. I. Pospíšil a M. Zelenka, Brno, 87–99.