Linguistica Brunensia 2019, roč. 67, č. 1

Obrázek
Rok
2019
Rok vydání
2019
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Články – Articles
Page Title
5-14 Delimitative function of place names in the linguistic landscape – as illustrated with examples from the cities of Prague and Ostrava (Czech Republic) David, Jaroslav | pdficon
15-26 Poznámky k tzv. objektové fixaci toponym Lábus, Václav; Vrbík, Daniel | pdficon
27-38 Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech Místecký, Michal | pdficon
39-47 Pojmenujte náš novej nádr Dvořáková, Žaneta | pdficon
49-57 Oslovování : co zajímá tazatele jazykové poradny Dvořáková, Klára; Martinkovičová, Barbora | pdficon
Kronika – Anniversaries
Page Title
59-61 Jubilantka Jana Pleskalová Bromová, Veronika | pdficon
62-63 80. narozeniny prof. PhDr. Zdenky Rusínové, CSc. Osolsobě, Klára | pdficon
64-66 Devadesátník Miroslav Grepl Malčík, Petr | pdficon
67-69 Profesor Rudolf Šrámek slaví 85. narozeniny David, Jaroslav | pdficon
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Page Title
71-72 Dvě knihy od T. Givóna Vykypěl, Bohumil | pdficon
73-79 Angažovaný Roman Jakobson a jeho cyrilometodějské dědictví Vykypěl, Bohumil | pdficon
80-84 [Porzio Gernia, Maria Luisa; Bonfante, Larissa. Giuliano Bonfante and historical linguistics, 1930–2000] Boček, Vít | pdficon