1

Title: Linguistica Brunensia
Rok: 2019
Ročník: 67
Číslo: 1
Rok vydání
2019
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Články – Articles
Title Document
Delimitative function of place names in the linguistic landscape – as illustrated with examples from the cities of Prague and Ostrava (Czech Republic) | 5–14
David, Jaroslav
PDF
Poznámky k tzv. objektové fixaci toponym | 15–26
Lábus, Václav; Vrbík, Daniel
PDF
Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech | 27–38
Místecký, Michal
PDF
Pojmenujte náš novej nádr | 39–47
Dvořáková, Žaneta
PDF
Oslovování : co zajímá tazatele jazykové poradny | 49–57
Dvořáková, Klára; Martinkovičová, Barbora
PDF
Kronika – Anniversaries
Title Document
Jubilantka Jana Pleskalová | 59–61
Bromová, Veronika
PDF
80. narozeniny prof. PhDr. Zdenky Rusínové, CSc. | 62–63
Osolsobě, Klára
PDF
Devadesátník Miroslav Grepl | 64–66
Malčík, Petr
PDF
Profesor Rudolf Šrámek slaví 85. narozeniny | 67–69
David, Jaroslav
PDF
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Title Document
Dvě knihy od T. Givóna | 71–72
Vykypěl, Bohumil
PDF
Angažovaný Roman Jakobson a jeho cyrilometodějské dědictví | 73–79
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Porzio Gernia, Maria Luisa; Bonfante, Larissa. Giuliano Bonfante and historical linguistics, 1930–2000] | 80–84
Boček, Vít
PDF