1-2

Title: Linguistica Brunensia
Rok: 2011
Ročník: 59
Číslo: 1-2
Rok vydání
2011
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
ISBN
978-80-210-5507-0
Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Типологические проявления лингвистических парадигм : классификационные и квалификационные аспекты | [3]–16
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč
PDF
Метонимия : аспекты исследования | [17]–24
Ivašina, Natal'ja; Rudenko, Jelena
PDF
Klasifikace a přehled turkických jazyků | [25]–59
Schwarz, Michal; Blažek, Václav
PDF
Baltské výpůjčky v sámštině | [61]–71
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav
PDF
Sámská historická fonetika II : vokalismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu | [73]–81
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav
PDF
The first accentual law in Balto-Slavic | [83]–109
Sukač, Roman
PDF
Vokativ v antických a slovanských jazycích | [111]–119
Žaža, Stanislav
PDF
Slovanské *širъ & *širokъ | [121]–134
Villnow Komárková, Jana; Blažek, Václav
PDF
Злодействует ли злодей? : к вопросу о словообразовательных и семантических связях композитов в древнерусском языке | [135]–147
Nikiforova, Svetlana
PDF
Способы выражения высшей или крайней степени признака у прилагательных в русском языке и их чешские соответствия | [149]–161
Brandner, Aleš
PDF
Problematika klasifikace citoslovcí v ruském a českém jazyce | [163]–171
Dufková, Libuše
PDF
Antroponymická soustava v urbářích z 15. století | [173]–181
Štefková, Marta
PDF
From giving to existence: on one remarkable grammaticalization pathway | [183]–187
Vykypěl, Bohumil; Rabus, Achim
PDF
Rané prameny o národech uralské jazykové rodiny | [189]–224
Blažek, Václav; Hofírková, Lucie; Kovář, Michal
PDF
Kogurjo a ostatní starokorejské idiomy v altajské etymologii | [225]–250
Blažek, Václav; Schwarz, Michal
PDF
Bibliografie – Библиогрфни – Bibliographies – Bibliographien
Title Document
Dodatek k soupisu prací Jana Balhara : (navazuje na SPFFBU A 44, 1996, s. 145–150) | [251]–252
Štefková, Marta
PDF
Kronika – Хроника – Anniversaries – Chronik
Title Document
Petr Karlík sexagenarius | [253]–262
Blažek, Václav
PDF
Jan Balhar osmdesátiletý | 262–263
Hlubinková, Zuzana
PDF
Osmdesát pět let Kamila Sedláčka | 263–269
Blažek, Václav
PDF
Jaroslav Popela (9.I.1923–9.III.2011) | 269–270
Vykypěl, Bohumil
PDF
Wolfgang P. Schmid (*25.10.1929, Berlin; †22.10.2010, Friedland) | 270–286
Šefčík, Ondřej; Blažek, Václav
PDF
Werner Winter (25.10.1923–7.8.2010) | 286–299
Schwarz, Michal; Blažek, Václav
PDF
Jan Firbas (25.3.1921–5.5.2000) – střípky vzpomínek | 300
Křístek, Michal
PDF
Emanuela Kováře příspěvek k evoluční typologii jazyků | 301–306
Vykypěl, Bohumil
PDF
Recenze – Рецензии – Reviews – Besprechungen
Title Document
[Teorija dijahronijske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika = Theory of diachronic linguistics and the study of slavic languages] | [307]–309
Villnow Komárková, Jana
PDF
[Толстая, Светлана Михайловна. Семантические категории языка культуры: oчерки по славянской этнолингвистике] | 309–311
Janyšková, Ilona
PDF
[Etymologický slovník slovanských jazyků: slova gramatická a zájmena] | 312–313
Valčáková, Pavla
PDF
[Тестелец, Я.Г. Введение в общий синтаксис] | 313–314
Oplatek, Stanislav
PDF
[Додонов, И.Ю. Истоки славянской письменности] | 315–318
Brandner, Aleš
PDF
[Янович, Е.И. Русский язык в историческом освещении: yчебно-методическое пособие] | 318–320
Dufková, Libuše
PDF
[Havlová, Eva. České názvy savců: historicko-etymologická studie] | 320–322
Blažek, Václav
PDF
[Kopečný, František. Dobrodružství etymologie: články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta] | 322–323
Seitlová, Eva
PDF
[Wilson, James. Moravians in Prague: a sociolinguistic study of dialect contact in the Czech Republic] | 323–324
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích] | 324–326
Rusínová, Zdenka
PDF
[Petit, Daniel. Untersuchungen zu den baltischen Sprachen] | 325
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Kolařík, Josef. Nářeční slovník Luhačovického Zálesí] | 326–328
Šlosar, Dušan
PDF
[Homoláč, Jiří. Internetové diskuse o cikánech a Romech] | 328–330
Nekula, Marek
PDF
[Mayrhofer, Manfred. Indogermanistik: über Darstellungen und Einführungen von den Anfängen bis in die Gegenwart] | 331–340
Brogyanyi, Bela
PDF
[Matzenauer, Antonín. Beiträge zur Kunde der altpreußischen Sprache] | 340–342
Seitlová, Eva
PDF
[Boček, Vít. Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích] | 342
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Mongolo-Tibetica Pragensia '10. 2010, Vol. 3, No. 1 & 2] | 342–346
Schwarz, Michal; Blažek, Václav
PDF
[The Oxford handbook of linguistic typology. Edited by Jae Jung Song] | 346–347
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Pokorný, Jan. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura] | 348–349
Cigán, Michal
PDF
[Grammaticalization: current views and issues. Edited by Katerina Stathi, Elke Gehweiler and Ekkehard König ; Formal evidence in grammaticalization research. Edited by An Van linden, Jean-Christophe Verstraete and Kristin Davidse ; Heiner Böhmer. Grammatikalisierungsprozesse zwischen Latein und Iberoromanisch] | 350–353
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Rauh, Gisa. Syntactic categories: their identification and description in linguistic theories] | 353–354
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Novák, Pavel. Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla] | 354–355
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Convergence and divergence in language contact situations ; Loan phonology ; Loanwords in the world's languages: a comparative handbook ; The handbook of language contact] | 357–362
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Malzahn, Melanie. The Tocharian verbal system] | 363–365
Schwarz, Michal
PDF
[Timm, Christian. Europäischer Strukturalismus in der spanischen Grammatikographie] | 365–367
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Wildgen, Wolfgang. Die Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts: Versuch einer Bilanz] | 367–368
Vykypěl, Bohumil
PDF
Title Document
Informace pro přispěvatele | [372]
PDF