Linguistica Brunensia 2011, roč. 59, č. 1-2

Obrázek
Rok
2011
Rok vydání
2011
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
ISBN
978-80-210-5507-0
Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[3]-16 Типологические проявления лингвистических парадигм : классификационные и квалификационные аспекты Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč | pdficon
[17]-24 Метонимия : аспекты исследования Ivašina, Natal'ja; Rudenko, Jelena | pdficon
[25]-59 Klasifikace a přehled turkických jazyků Schwarz, Michal; Blažek, Václav | pdficon
[61]-71 Baltské výpůjčky v sámštině Hofírková, Lucie; Blažek, Václav | pdficon
[73]-81 Sámská historická fonetika II : vokalismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu Hofírková, Lucie; Blažek, Václav | pdficon
[83]-109 The first accentual law in Balto-Slavic Sukač, Roman | pdficon
[111]-119 Vokativ v antických a slovanských jazycích Žaža, Stanislav | pdficon
[121]-134 Slovanské *širъ & *širokъ Villnow Komárková, Jana; Blažek, Václav | pdficon
[135]-147 Злодействует ли злодей? : к вопросу о словообразовательных и семантических связях композитов в древнерусском языке Nikiforova, Svetlana | pdficon
[149]-161 Способы выражения высшей или крайней степени признака у прилагательных в русском языке и их чешские соответствия Brandner, Aleš | pdficon
[163]-171 Problematika klasifikace citoslovcí v ruském a českém jazyce Dufková, Libuše | pdficon
[173]-181 Antroponymická soustava v urbářích z 15. století Štefková, Marta | pdficon
[183]-187 From giving to existence: on one remarkable grammaticalization pathway Vykypěl, Bohumil; Rabus, Achim | pdficon
[189]-224 Rané prameny o národech uralské jazykové rodiny Blažek, Václav; Hofírková, Lucie; Kovář, Michal | pdficon
[225]-250 Kogurjo a ostatní starokorejské idiomy v altajské etymologii Blažek, Václav; Schwarz, Michal | pdficon
Bibliografie – Библиогрфни – Bibliographies – Bibliographien
Page Title
[251]-252 Dodatek k soupisu prací Jana Balhara : (navazuje na SPFFBU A 44, 1996, s. 145–150) Štefková, Marta | pdficon
Kronika – Хроника – Anniversaries – Chronik
Page Title
[253]-262 Petr Karlík sexagenarius Blažek, Václav | pdficon
262-263 Jan Balhar osmdesátiletý Hlubinková, Zuzana | pdficon
263-269 Osmdesát pět let Kamila Sedláčka Blažek, Václav | pdficon
269-270 Jaroslav Popela (9.I.1923–9.III.2011) Vykypěl, Bohumil | pdficon
270-286 Wolfgang P. Schmid (*25.10.1929, Berlin; †22.10.2010, Friedland) Šefčík, Ondřej; Blažek, Václav | pdficon
286-299 Werner Winter (25.10.1923–7.8.2010) Schwarz, Michal; Blažek, Václav | pdficon
300 Jan Firbas (25.3.1921–5.5.2000) – střípky vzpomínek Křístek, Michal | pdficon
301-306 Emanuela Kováře příspěvek k evoluční typologii jazyků Vykypěl, Bohumil | pdficon
Recenze – Рецензии – Reviews – Besprechungen
Page Title
[307]-309 [Teorija dijahronijske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika = Theory of diachronic linguistics and the study of slavic languages] Villnow Komárková, Jana | pdficon
309-311 [Толстая, Светлана Михайловна. Семантические категории языка культуры: oчерки по славянской этнолингвистике] Janyšková, Ilona | pdficon
312-313 [Etymologický slovník slovanských jazyků: slova gramatická a zájmena] Valčáková, Pavla | pdficon
313-314 [Тестелец, Я.Г. Введение в общий синтаксис] Oplatek, Stanislav | pdficon
315-318 [Додонов, И.Ю. Истоки славянской письменности] Brandner, Aleš | pdficon
318-320 [Янович, Е.И. Русский язык в историческом освещении: yчебно-методическое пособие] Dufková, Libuše | pdficon
320-322 [Havlová, Eva. České názvy savců: historicko-etymologická studie] Blažek, Václav | pdficon
322-323 [Kopečný, František. Dobrodružství etymologie: články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta] Seitlová, Eva | pdficon
323-324 [Wilson, James. Moravians in Prague: a sociolinguistic study of dialect contact in the Czech Republic] Vykypěl, Bohumil | pdficon
324-326 [Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích] Rusínová, Zdenka | pdficon
325 [Petit, Daniel. Untersuchungen zu den baltischen Sprachen] Vykypěl, Bohumil | pdficon
326-328 [Kolařík, Josef. Nářeční slovník Luhačovického Zálesí] Šlosar, Dušan | pdficon
328-330 [Homoláč, Jiří. Internetové diskuse o cikánech a Romech] Nekula, Marek | pdficon
331-340 [Mayrhofer, Manfred. Indogermanistik: über Darstellungen und Einführungen von den Anfängen bis in die Gegenwart] Brogyanyi, Bela | pdficon
340-342 [Matzenauer, Antonín. Beiträge zur Kunde der altpreußischen Sprache] Seitlová, Eva | pdficon
342 [Boček, Vít. Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích] Vykypěl, Bohumil | pdficon
342-346 [Mongolo-Tibetica Pragensia '10. 2010, Vol. 3, No. 1 & 2] Schwarz, Michal; Blažek, Václav | pdficon
346-347 [The Oxford handbook of linguistic typology. Edited by Jae Jung Song] Vykypěl, Bohumil | pdficon
348-349 [Pokorný, Jan. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura] Cigán, Michal | pdficon
350-353 [Grammaticalization: current views and issues. Edited by Katerina Stathi, Elke Gehweiler and Ekkehard König ; Formal evidence in grammaticalization research. Edited by An Van linden, Jean-Christophe Verstraete and Kristin Davidse ; Heiner Böhmer. Grammatikalisierungsprozesse zwischen Latein und Iberoromanisch] Vykypěl, Bohumil | pdficon
353-354 [Rauh, Gisa. Syntactic categories: their identification and description in linguistic theories] Vykypěl, Bohumil | pdficon
354-355 [Novák, Pavel. Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla] Vykypěl, Bohumil | pdficon
357-362 [Convergence and divergence in language contact situations ; Loan phonology ; Loanwords in the world's languages: a comparative handbook ; The handbook of language contact] Vykypěl, Bohumil | pdficon
363-365 [Malzahn, Melanie. The Tocharian verbal system] Schwarz, Michal | pdficon
365-367 [Timm, Christian. Europäischer Strukturalismus in der spanischen Grammatikographie] Vykypěl, Bohumil | pdficon
367-368 [Wildgen, Wolfgang. Die Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts: Versuch einer Bilanz] Vykypěl, Bohumil | pdficon
Page Title
[372] Informace pro přispěvatele | pdficon