[Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích]

Název: [Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 324-326
Rozsah
324-326
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 275 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas Philosophica, ISSN 1211-3034; č. 392. ISBN 978-80-210-5295-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.