[Etymologický slovník slovanských jazyků: slova gramatická a zájmena]

Název: [Etymologický slovník slovanských jazyků: slova gramatická a zájmena]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 312-313
Rozsah
312-313
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Etymologický slovník slovanských jazyků: slova gramatická a zájmena. Editor Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. 2., nezměn. vyd. Brno: Šimon Ryšavý, 2010. 2 sv. (347, 780 s.). ISBN 978-80-7354-088-3. [Pozn.: 1. sv. sestavil František Kopečný, 2. sv. sestavili František Kopečný, Vladimír Šaur a Václav Polák].
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Šmilauer V., Etymologický slovník slovanských jazyků. Naše řeč 57, 1974, s. 153–155. Dále Šmilauer.

[2] Ondruš Š., Tri slovanské etymologické kompendiá. Slavia 45, 1976, s. 301–303. Dále Ondruš.

[3] Trubačev O.N., Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svazek 1. Předložky. Koncové partikule. F. Kopečný. Praha 1973. Etimologija 1974, Nauka Moskva 1976, s. 175–177.