[Etymologický slovník slovanských jazyků: slova gramatická a zájmena]

Source document: Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 312-313
Extent
312-313
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] Šmilauer V., Etymologický slovník slovanských jazyků. Naše řeč 57, 1974, s. 153–155. Dále Šmilauer.

[2] Ondruš Š., Tri slovanské etymologické kompendiá. Slavia 45, 1976, s. 301–303. Dále Ondruš.

[3] Trubačev O.N., Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svazek 1. Předložky. Koncové partikule. F. Kopečný. Praha 1973. Etimologija 1974, Nauka Moskva 1976, s. 175–177.