Valčáková, Pavla

Name variants:

Valčáková, Pavla (preferred)
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Article
Valčáková, Pavla. Dodatek k soupisu prací Vladimíra Šaura. Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 1, pp. 99.

Article
Valčáková, Pavla. [Etymologický slovník slovanských jazyků: slova gramatická a zájmena]. Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 312–313.

Article
Valčáková, Pavla. Josef Miloslav Kořínek (1899-1945). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 139–140.

Article
Valčáková, Pavla. Motivace slovanských názvů pro uditi a uzené maso. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 25–27.

Article
Valčáková, Pavla. [Ondruš, Šimon. Odtajnené trezory slov]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 245.

Article
Valčáková, Pavla; Blažek, Václav. Psl. *kolsъ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 27–30.

Chapter
Valčáková, Pavla. Regardings PS *ědъ. In: Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. 2001, pp. 201–205.

Article
Valčáková, Pavla. Soupis prací doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc., za léta 1962-2007. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 233–240.

Chapter
Valčáková, Pavla. Stsl. názvy chleba a jejich kontinuanty v jihoslovanských jazycích. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, pp. 117–123.

Article
Valčáková, Pavla. [Studiji [i.e. Studìji] z onomastyky ta etymolohiji [i.e. etymolohìji] 2004]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, vol. 55, iss. A54, pp. 242–245.

Article
Valčáková, Pavla. [Studiji [i.e. Studìji] z onomastyky ta etymolohiji [i.e. etymolohìji] 2005]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 364–366.

Article
Valčáková, Pavla. [Studiji [i.e. Studìji] z onomastyky ta etymolohiji [i.e. etymolohìji] 2007]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 271–273.

Article
Valčáková, Pavla. [Šul'hač, Viktor P. Narysy z praslovjans'koji antroponìmìji]. Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 285–287.

Article
Valčáková, Pavla. [Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 225–226.

Article
Valčáková, Pavla. [Лутовинова, Ирина Сергеевна. Слово о пище русских: (к истории слов в русском языке)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 230–231.