[Етимологічний словник української мови. Том IV, Н-П. Головний редактор О.С. Мельничук. Редактори тому В.Т. Коломієць, Б.Г. Скляренко]

Název: [Етимологічний словник української мови. Том IV, Н-П. Головний редактор О.С. Мельничук. Редактори тому В.Т. Коломієць, Б.Г. Скляренко]
Transliterovaný název
[Etymolohìčnyj slovnyk ukrajins'koji movy. Tom IV, N-P. Golovnyj redaktor O.S. Mel'nyčuk. Redaktory tomu V.T. Kolomìjec', B.G. Skljarenko]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, roč. 53, č. A52, s. 197-198
Rozsah
197-198
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Етимологічний словник української мови. Головний редактор О. Ц. Мельничук. Том IV, Н-П. Укладачі Р. В. Болдирєв, В. Т. Коломієць, А. П. Критенко, О. С. Мельничук, Г. П. Півторак, О. Д. Пономарів, В. Г. Скляренко, И. А. Стоянов, В. А. Ткаченко, А. М. Шамота. Редактори тому В. Т. Коломієць, Б. Г. Скляренко. Кіїв: Наукова думка, 2003. 653 s. ISBN 966-00-0590-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.