Dodatek k soupisu prací Vladimíra Šaura

Název: Dodatek k soupisu prací Vladimíra Šaura
Variantní název:
  • Bibliografie Vladimíra Šaura (dodatek)
  • Bibliography of Vladimír Šaur' works (addendum)
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2015, roč. 63, č. 1, s. 99-
Rozsah
99
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Bibliografie
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Navazuje na "Soupis prací doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc., za léta 1962-2007" zveřejněný v Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná = Linguistica Brunensia. 2008, roč. 57, č. A56, s. 233-240.