Sámská historická fonetika II : vokalismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu

Název: Sámská historická fonetika II : vokalismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu
Variantní název
Saami historical phonetics II
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. [73]-81
Rozsah
[73]-81
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The article consists of three parts. In the first part the vocalic correspondences between Balto-Fennic and Saamic languages are illustrated by 25 examples. In the second part the basic vocalic correspondences between main Uralic branches are demonstrated by 22 examples. In the third part the tables summarizing our results appear.
Note
  • Tato studie vznikla pod záštitou Centra pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází moderních jazyků (MSM 0021622435) na Masarykově univerzitě v Brně, a díky grantu GAAV, č. IAA901640805.
Reference
[1] Álgu – Saamelaiskielten etymologinen tietokanta (dostupné z: http://kaino.kotus.fi/algu/)

[2] Collinder, Björn. 1960. Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

[3] Illič-Svityč, Vladislav M. 1971. Opyt sravnenija nostratičeskix jazykov, I (k posmrtnému vydání připravil V.A. Dybo). Moskva: Nauka.

[4] Janhunen, Juha. 1981. Uralilaisen kantakielen sanastosta. Journal de la Société Finno-Ougrienne 77/9, 219–274.

[5] Korhonen, Mikko. 1981: Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

[6] Sammallahti, Pekka. 1979. Über die Laut- und Morphemstruktur der Uralischen Grundsprachen. Finnisch-Ugrische Forschungen 43, 22–66.

[7] Sammallahti, Pekka. 1988. Historical Phonology of the Uralic Languages. In: Sinor, Denis (ed.): The Uralic Languages. Description, history and foreign influences. Leiden, 478–554.

[8] Sammallahti, Pekka. 1998. The Saami Languages. An Introduction. Kárášjohka: Davvi Girji.

[9] SW = Janhunen, Juha. 1977. Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki: Castrenianum toimitteita 17.

[10] UEW Uralisches etymologisches Wörterbuch, ed. Károly Rédei et al. Budapest: Kiadó 1986–1988.

[11] YSS = Lehtiranta, Juhani. 2001. Yhteissaamelainen sanasto. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.