August Schleicher (19.2.1821-6.12.1868)

Title: August Schleicher (19.2.1821-6.12.1868)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 221-225
Extent
221-225
  • ISSN
    0231-7567
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Bibliografie na s. 223-225.