Formální pravidla derivace deverbativ na -č

Title: Formální pravidla derivace deverbativ na -č
Variant title
Algorithm for derivation of deverbativs formed by -č
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. [121]-135
Extent
[121]-135
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language