[Kortlandt, Frederik. Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language]

Title: [Kortlandt, Frederik. Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 259-261
Extent
259-261
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kortlandt, Frederik. Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language.