[Kortlandt, Frederik. Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language]

Název: [Kortlandt, Frederik. Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 259-261
Rozsah
259-261
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kortlandt, Frederik. Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language.