Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2008, roč. 57, č. A56

Obrázek
Rok
2008
Rok vydání
2008
ISSN
0231-7567
ISBN
978-80-210-4617-7
Stati
Page Title
[5]-14 Values, features, fine metrics and oppositions Šefčík, Ondřej | pdficon
[15]-32 Rétorománské jazyky : přehled a klasifikace Novotná, Petra; Blažek, Václav | pdficon
[33]-58 Nástin tocharské historické gramatiky Schwarz, Michal; Blažek, Václav | pdficon
[59]-75 Некоторые аспекты категоризации временных понятий в славянских языках Ivašina, Natal'ja | pdficon
[77]-105 K funkčnímu zatížení dativu v antických jazycích a ve staré ruštině Žaža, Stanislav | pdficon
[107]-120 К некоторым выражениям предложного характера в современном русском и чешском языках Brandner, Aleš | pdficon
[121]-135 Formální pravidla derivace deverbativ na -č Osolsobě, Klára | pdficon
[137]-144 Deiktické výrazy v reprodukované řeči Hirschová, Milada | pdficon
[145]-159 Tzv. účinkové věty v barokní češtině Kosek, Pavel | pdficon
[161]-170 Adjektiva v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku motivovaná směrem komunikace Kloferová, Stanislava | pdficon
[171]-184 Odborné a esejistické prvky v českých textech o kubismu Pařízková, Zuzana | pdficon
Kronika
Page Title
187-195 Vladimír Orel (9.2.1952-5.8.2007) Bengtson, John; Blažek, Václav | pdficon
195-207 Taťjana Jakovlevna Jelizarenkova : (17.9.1929 Leningrad - 5.9.2007 Moskva) Blažek, Václav | pdficon
208-221 Evgenij Arnol'dovič Chelimskij (Eugen Helimski) : (15.3.1950 Oděsa - 25.12.2001 Hamburg) Blažek, Václav | pdficon
221-225 August Schleicher (19.2.1821-6.12.1868) Blažek, Václav | pdficon
226 František Trávníček : (17.8.1888 Spešov - 6.6.1961 Brno) | pdficon
226-227 Můj učitel, ručitel, školitel Balhar, Jan | pdficon
227-229 Profesor Trávníček jako slovníkář a teoretik stylu Jelínek, Milan | pdficon
229-230 Úvody do českého jazyka Šlosar, Dušan | pdficon
230-231 Místo Františka Trávnička ve vývoji české rusistiky Žaža, Stanislav | pdficon
231-232 Vzpomínka na Trávnička badatele a učitele Večerka, Radoslav | pdficon
Bibliografie
Page Title
[233]-240 Soupis prací doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc., za léta 1962-2007 Valčáková, Pavla | pdficon
241-245 Milan Jelínek - bibliografie prací za léta 1998-2007 Krčmová, Marie | pdficon
Recenze
Page Title
[247]-248 [Sprachliche Motivation: zur Interdependenz von Inhalt und Ausdruck. Herausgegeben von Peter Gallmann, Christian Lehmann und Rosemarie Lühr] Vykypěl, Bohumil | pdficon
249-252 [Albrecht, Jörn. Europäischer Strukturalismus: ein Forschungsgeschichtlicher Überblick] Vykypěl, Bohumil | pdficon
252-253 [Trost, Pavel. Studien über Sprache und Literatur] Vykypěl, Bohumil | pdficon
253-255 [Velmezova, Ekaterina. Les lois du sens: la sémantique marriste] Vykypěl, Bohumil | pdficon
255-257 [Березович, Елена Львовна. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования] Janyšková, Ilona | pdficon
257-259 [Vavroušek, Petr. O rekonstrukci praindoevropštiny ; Vavroušek, Petr. Glosář praindoevropštiny] Boček, Vít | pdficon
259-261 [Kortlandt, Frederik. Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language] Karlíková, Marcela; Blažek, Václav | pdficon
261 [Smoczyński, Wojciech. Laringalų teorija ir lietuvių kalba ; Sawicka, Irena. Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas: pietryčių europos fonetinių problemų pagrindu] Vykypěl, Bohumil | pdficon
262-265 [Журавлев, В.К. Теория группофонем: развитие группового сингармонизма в праславянском языке] Brandner, Aleš | pdficon
266-267 [Соболева, Л.И. Старославянский язык в таблицах: фонетика: морфология: учебное пособие для студентов философического факультета] Brandner, Aleš | pdficon
268-271 [Holzer, Georg. Historische Grammatik des Kroatischen: Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache] Boček, Vít | pdficon
271-273 [Studiji [i.e. Studìji] z onomastyky ta etymolohiji [i.e. etymolohìji] 2007] Valčáková, Pavla | pdficon
274-276 [Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech] Brandner, Aleš | pdficon
276-277 [Kačala, Ján. Syntaktický systém jazyka] Žaža, Stanislav | pdficon
278 [Furdík, Juraj. Slovenská slovotvorba: (teória, opis, cvičenia) ; Furdík, Juraj. Život so slovotvorbou a lexikológiou: výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin] Vykypěl, Bohumil | pdficon
278-280 [Čermák, František (ed.). Slovník Karla Čapka] Hladká, Zdeňka | pdficon
281-282 [Pleskalová, Jana; Krčmová, Marie; Večerka, Radoslav; Karlík, Petr (eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky] Rychnovská, Lucie | pdficon
283-284 [Haller, Jiří. Dar jazyka: deset statí o češtině] Vykypěl, Bohumil | pdficon
284-285 [Bermel, Neil. Linguistic authority, language ideology, and metaphor: the Czech orthography wars] Vykypěl, Bohumil | pdficon
286-288 [Polívková, Alena. Naše místní jména a jak jich užívat] Hlubinková, Zuzana | pdficon