Milan Jelínek - bibliografie prací za léta 1998-2007