Krčmová, Marie

Varianty jmen:

Krčmová, Marie (preferováno)
Krčmová-Hrabáková, Marie
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 37.

Článek
Krčmová, Marie. [Avanesov, Ruben Ivanovič. Russkoje literaturnoje proiznošenije: učebnoje posobije dlja studentov pedagogičeskich institutov]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 258–259.

Článek
Krčmová, Marie. [Balowski, Mieczysław. Slowiańskie paralele : Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński]. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 55–57.

Kniha
Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981

Článek
Krčmová, Marie. Bibliografie díla Josefa Hrabáka za léta 1982-1990. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, roč. 41, č. D39, s. 165–172.

Článek
Krčmová, Marie. Brněnská městská mluva : odraz kontaktů etnik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, roč. 42, č. A41, s. 77–86.

Kapitola
Krčmová, Marie. Die alltägliche Umgangssprache der Stadt Brno : Zusammenfassung. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, s. 187–190.

Článek
Krčmová, Marie. Dodatek k soupisu prací Jana Chloupka (1928-2003). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, roč. 53, č. A52, s. 184–185.

Kapitola
Krčmová, Marie. Dotazníky pro výzkum jazykového povědomí brněnské školní mládeže : příloha. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, s. 185–186.

Článek
Krčmová, Marie. Gramatika česká. Linguistica Brunensia. 2020, roč. 68, č. 2, s. 112–114.

Kapitola
Krčmová, Marie. Hláskosloví. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, s. 41–88.

Článek
Krčmová, Marie. Jan Chloupek šedesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 7–9.

Kapitola
Krčmová, Marie; Chloupek, Jan. Jazyk pro denní komunikaci a oficiální dorozumívání. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, s. 421–451.

Článek
Krčmová, Marie. K šíření obecné češtiny na Moravu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 69–75.

Článek
Krčmová, Marie. K teritoriálně podmíněné diferenciaci městské mluvy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 59–67.

Kapitola
Krčmová, Marie. Léta s fakultou. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 469–471.

Kapitola
Krčmová, Marie. Literatura. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, s. 191–193.

Kapitola
Krčmová, Marie. [Méně obvyklé zkratky]. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, s. 195.

Článek
Krčmová, Marie. Milan Jelínek - bibliografie prací za léta 1998-2007. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 241–245.

Článek
Krčmová, Marie. Milan Jelínek do desátého decennia. Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 197–200.

Článek
Krčmová, Marie. Nosovost jako distinktivní příznak. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983, roč. 32, č. A31, s. 31–34.

Článek
Krčmová-Hrabáková, Marie. Poznámky k otázce přízvukování jednoslabičných původních předložek ve spojení se jménem : z diplomové práce obhájené v roce 1962. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 105–116.

Kapitola
Krčmová, Marie. Předmluva. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, s. 5–6.

Kapitola
Krčmová, Marie. Slovenská inspirace české stylistiky. In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, s. 40–49.

Článek
Krčmová, Marie. Sociolingvistický pohled na zvukovou stránku ruštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 259–260.