Krčmová, Marie

Name variants:

Krčmová, Marie (preferred)
Krčmová-Hrabáková, Marie
Content type
Displaying 1 - 25 of 37.

Article
Krčmová, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975.

Book
Krčmová, Marie.
1981

Article
Krčmová, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992.

Article
Krčmová, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993.

Article
Krčmová, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004.

Article
Krčmová, Marie.
Linguistica Brunensia. 2020.

Chapter
Krčmová, Marie.
In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981

Article
Krčmová, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988.

Article
Krčmová, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986.

Article
Krčmová, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979.

Article
Krčmová, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975.

Chapter
Krčmová, Marie.
In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020

Chapter
Krčmová, Marie.
In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981

Chapter
Krčmová, Marie.
In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981

Article
Krčmová, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008.

Article
Krčmová, Marie.
Linguistica Brunensia. 2013.

Article
Krčmová, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983.

Article
Krčmová-Hrabáková, Marie.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964.

Chapter
Krčmová, Marie.
In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981