Krčmová, Marie

Name variants:
Krčmová, Marie (preferred)
Krčmová-Hrabáková, Marie
Content type
Displaying 1 - 25 of 51.

Book
Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981

Article
Krčmová, Marie. Gramatika česká. Linguistica Brunensia. 2020.

Chapter
Krčmová, Marie. Hláskosloví. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981

Chapter
Krčmová, Marie. Léta s fakultou. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020

Chapter
Krčmová, Marie. Literatura. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981

Chapter
Krčmová, Marie. [Méně obvyklé zkratky]. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981