Krčmová, Marie

Name variants:

Krčmová, Marie (preferred)
Krčmová-Hrabáková, Marie
Content type
Displaying 1 - 25 of 38.

Article
Krčmová, Marie. [Avanesov, Ruben Ivanovič. Russkoje literaturnoje proiznošenije: učebnoje posobije dlja studentov pedagogičeskich institutov]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, vol. 23-24, iss. A22-23, pp. 258–259.

Article
Krčmová, Marie. [Balowski, Mieczysław. Slowiańskie paralele : Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński]. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 4, pp. 55–57.

Book
Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981

Article
Krčmová, Marie. Bibliografie díla Josefa Hrabáka za léta 1982-1990. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 165–172.

Article
Krčmová, Marie. Brněnská městská mluva : odraz kontaktů etnik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 77–86.

Chapter
Krčmová, Marie. Die alltägliche Umgangssprache der Stadt Brno : Zusammenfassung. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, pp. 187–190.

Article
Krčmová, Marie. Dodatek k soupisu prací Jana Chloupka (1928-2003). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 184–185.

Chapter
Krčmová, Marie. Dotazníky pro výzkum jazykového povědomí brněnské školní mládeže : příloha. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, pp. 185–186.

Article
Krčmová, Marie. Gramatika česká. Linguistica Brunensia. 2020, vol. 68, iss. 2, pp. 112–114.

Chapter
Krčmová, Marie. Hláskosloví. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, pp. 41–88.

Article
Krčmová, Marie. Jan Chloupek šedesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, vol. 37, iss. A36, pp. 7–9.

Chapter
Krčmová, Marie; Chloupek, Jan. Jazyk pro denní komunikaci a oficiální dorozumívání. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, pp. 421–451.

Article
Krčmová, Marie. K formování běžné mluveného jazyka v moravských městech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986, vol. 35, iss. A34, pp. 61–67.

Article
Krčmová, Marie. K šíření obecné češtiny na Moravu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 69–75.

Article
Krčmová, Marie. K teritoriálně podmíněné diferenciaci městské mluvy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, vol. 23-24, iss. A22-23, pp. 59–67.

Chapter
Krčmová, Marie. Léta s fakultou. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, pp. 469–471.

Chapter
Krčmová, Marie. Literatura. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, pp. 191–193.

Chapter
Krčmová, Marie. [Méně obvyklé zkratky]. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, pp. 195.

Article
Krčmová, Marie. Milan Jelínek - bibliografie prací za léta 1998-2007. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 241–245.

Article
Krčmová, Marie. Milan Jelínek do desátého decennia. Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 197–200.

Article
Krčmová, Marie. Nosovost jako distinktivní příznak. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983, vol. 32, iss. A31, pp. 31–34.

Article
Krčmová-Hrabáková, Marie. Poznámky k otázce přízvukování jednoslabičných původních předložek ve spojení se jménem : z diplomové práce obhájené v roce 1962. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 105–116.

Chapter
Krčmová, Marie. Předmluva. In: Krčmová, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. 1981, pp. 5–6.

Chapter
Krčmová, Marie. Slovenská inspirace české stylistiky. In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, pp. 40–49.