Adjektiva v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku motivovaná směrem komunikace

Název: Adjektiva v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku motivovaná směrem komunikace
Variantní název
Die Adjektive in Bezeichnungen von Vekehrswegen in Mähren und im tschechischen Teil Schlesiens mit der Motivation nach seiner Richtung
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. [161]-170
Rozsah
[161]-170
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí