Некоторые аспекты категоризации временных понятий в славянских языках

Variantní název
Některé aspekty kategorizace časových pojmů v slovanských jazycích
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. [59]-75
Rozsah
[59]-75
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document