Некоторые аспекты категоризации временных понятий в славянских языках

Variant title
Některé aspekty kategorizace časových pojmů v slovanských jazycích
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. [59]-75
Extent
[59]-75
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Summary language
Document