Notes on the function od the sentence in the act of communication : marginalia on two important studies in syntax by Anna Granville Hatcher

Title: Notes on the function od the sentence in the act of communication : marginalia on two important studies in syntax by Anna Granville Hatcher
Variant title:
  • Poznámky o funkci věty v aktu sdělení : in margine dvou závažných syntaktických studií A. G. Hatcherové
    • Zamečanija o funkcii predloženija v akte soobščenija : po povodu dvuch sintaksičeskich issledovanij A.G. Chačer
  • Замечания о функции предложения в акте сообщения : по поводу двух синтаксических исследований А.Г. Хачер
    • Zamečanija o funkcii predloženija v akte soobščenija : po povodu dvuch sintaksičeskich issledovanij A.G. Chačer
Author: Firbas, Jan
Contributor
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. [133]-148
Extent
[133]-148
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.