Notes on the function od the sentence in the act of communication : marginalia on two important studies in syntax by Anna Granville Hatcher

Název: Notes on the function od the sentence in the act of communication : marginalia on two important studies in syntax by Anna Granville Hatcher
Variantní název:
  • Poznámky o funkci věty v aktu sdělení : in margine dvou závažných syntaktických studií A. G. Hatcherové
    • Zamečanija o funkcii predloženija v akte soobščenija : po povodu dvuch sintaksičeskich issledovanij A.G. Chačer
  • Замечания о функции предложения в акте сообщения : по поводу двух синтаксических исследований А.Г. Хачер
    • Zamečanija o funkcii predloženija v akte soobščenija : po povodu dvuch sintaksičeskich issledovanij A.G. Chačer
Autor: Firbas, Jan
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. [133]-148
Rozsah
[133]-148
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.