Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1964, roč. 13. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 43

Článek
Plevačová, Hermína. Slave živica "résine, poix". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 25–33.

Článek
Grepl, Miroslav. K obsahovým větám oznamovacím s kondicionálem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 141–145.

Článek
Puchljaková, Helena. Нейтральное слово как средство выражения эмоциональной оценки. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 165–168.

Článek
Šaur, Vladimír. Předložka из v současné spisovné bulharštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 227–234.

Článek
Novák, Bořivoj. [Kiparski, Valentin. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 246–248.

Článek
Večerka, Radoslav. Zur Problematik der slawischen Zahlwörter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 69–79.

Článek
Erhart, Adolf. Remerkungen zum Nasalinfix im Slawischen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 59–67.

Článek
Šlosar, Dušan. [Василевская, Евгения Алексеевна. Словосложение в русском языке]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 248–250.

Článek
Ducháček, Otto. [Mańczak, Witold. Phonétique et morphologie higtorique du française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 255–256.

Článek
Lamprecht, Arnošt. Nový pohled na měkkostní korelaci ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 97–103.

Článek
Michálková, Věra. Některé konkurující syntaktické prostředky v nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 147–155.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Cohen, Marcel. Pour une sociologie du langage]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 259.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1964, vol. 13, issue A12.

Článek
Firbas, Jan. [Hornby, A.S.; Gatenby, E.V.; Wakefield, H. The Advanced learner's dictionary of current English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 253–254.

Článek
Novotný, František. Mateřídouška - matris animula. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 35–36.

Článek
Machek, Václav. [Blanár, Vincent. Zo slovenskej historickej lexikológie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 245–246.

Článek
Beneš, Pavel. Une tautologie toponymique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 43–46.

Článek
Skulina, Josef. [Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom I. ; Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom II. ]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 250–252.

Článek
Bartoš, Lubomír. Nuevas contribuciones a la linguística hispana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 256–258.

Článek
Chloupek, Jan. [Style in language]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 236–238.

Článek
Havlová, Eva. Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 17–23.

Článek
Balhar, Jan. Územní diferenciace syntaktických jevů v lašských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 157–163.

Článek
Trojanová, Jaroslava. [Hála, Bohuslav. Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 243–245.

Článek
Pačesová, Jaroslava. IV. kongres jugoslávských slavistických společností a 10. výročí založení Ústavu pro jazyk makedonský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 252–253.

Článek
Mrázek, Roman. Десигнаторы интенсификации действия в русском языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 169–180.