Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1988, roč. 37. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 31

Článek
Žaža, Stanislav. K funkci některých konektivních částic v ruštině a v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 143–148.

Článek
Šlosar, Dušan. [Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 173–175.

Článek
Brandner, Aleš. [Фомина, Нина Дмитриевна; Бакина, Мария Алексеевна. Фразеология современного русского языка: (учебное пособие)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 180–181.

Článek
Pavlíková, Ludmila. Komunikativní situace s projevem tzv. apercepční autorizace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 149–153.

Článek
Krčmová, Marie. Jan Chloupek šedesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 7–9.

Článek
Wotkeová, Zuzana. Jaroslava Pačesová jubilující. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 17–19.

Článek
Janyšková, Ilona. Pojmenování modřínu ve slovanských jazycích : Evě Havlové k šedesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 103–110.

Článek
Jiráček, Jiří. Национальное и интернациональное в словообразовательной системе языка: на материале русского и чешского языков. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 131–133.

Článek
Havlová, Eva. [Varbot, Žanna Žanovna. Praslavjanskaja morfonologija, slovoobrazovanije i etimologija [i.e. ètimologija]]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 175–177.

Článek
Karlík, Petr. Relativní věty z hlediska reference. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 59–66.

Článek
Grepl, Miroslav. Reprodukce prvotních výpovědí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 51–57.

Článek
Seehofnerová, Jana. Nad jedním typem dialogu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 79–83.

Článek
Erhart, Adolf. Vom protobaltischen zum urslavischen Verbalsystem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 39–49.

Článek
Krčmová, Marie. Tradiční nářečí v současnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 85–94.

Článek
Erhart, Adolf. Radoslav Večerka šedesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 27–29.

Článek
Pala, Karel. Syntaktická analýza a pádové rámce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 73–78.

Článek
Bartáková, Jarmila. Maskulinálne adherentne expresívne názvy osôb v slovenčině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 111–123.

Článek
Soupis prací Jaroslavy Pačesové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 20–24.

Článek
Soupis prací Radoslava Večerky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 30–37.

Článek
Brandner, Aleš. [Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Прописная или строчная?: (oпыт словаря-справочника)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 179–180.

Článek
Soupis prací Jana Chloupka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 10–14.

Článek
Lízalová, Ljubov. Фонематическая последовательность /ťa/ и ее функционирование в современном русском языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 125–130.

Článek
Žaža, Stanislav. VI. международный конгресс МАПРЯЛ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 183–185.

Článek
Lemov, Arkadij Vladimirovič. Об одном противоречии в построении термина. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 135–141.

Článek
Čejka, Mirek. [Slovar slovenskega knjižnega jezika. Tretja knjiga, Ne-Pren. Red. Bratko Kreft ; Slovar slovenskega knjižnega jezika. Četrta knjiga, Preo-Š. Red. Franc Jakopin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 182–183.