Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1972, roč. 20-21. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 27

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická, 1972, vol. 20-21, issue C18-19.

Článek
Šebánek, Jindřich. Gustav Friedrich a jeho Kodex : (zamyšlení jubilejní). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 129–140.

Článek
Kolejka, Josef. Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programu socialistických stran za první světové války (1914-1917). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 263–334.

Článek
Dorovský, Ivan. Balkánská problematika a česká společnost od 70. let 19. století do balkánských válek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 35–51.

Článek
Válka, Josef. [Chaunu, Pierre. La civilisation de l'Europe classique]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 228–230.

Článek
Válka, Josef. [Polišenský, Josef. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 232–235.

Článek
Šindelář, Bedřich. [Calic, Edouard. Ohne Maske : Hitler, Breiting Geheimgespräche 1931]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 243–245.

Článek
Čerešňák, Bedřich. [Cesar, Jaroslav. Britská říše v období imperialismu (1870-1945)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 241–243.

Článek
Janák, Jan. Nové práce o vývoji ústavních a správních institucí v letech 1848-1918. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 207–210.

Článek
Vašků, Vladimír. [Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Das Urkundenwesen König Ottokars II. von Böhmen. Erster Teil 1247-1263; Zweiter Teil 1264-1278]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 217–223.

Článek
Šebánek, Jindřich. [Hausmann, Friedrich (ed.). Mainzer Urkundenbuch... ; Acht, Peter (ed.). Die Urkunden der Deutschen Könige...]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 212–215.

Článek
Flodr, Miroslav. Aristotelische Wiegendrucke : (Schluß). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 141–169.

Článek
Šebánek, Jindřich. [Mitis, Oskar v.(ed.). Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. IV. Band, 1. Halbband. Ergänzende Quellen 976-1194.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 215–217.

Článek
Teufel, Helmut. Politische Stellung und wirtschaftliche Rolle der Juden in Mähren zwischen 1526 und 1620. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 113–128.

Článek
Horák, Petr. [Hampson, Norman. The first European revolution 1776-1815]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 235–236.

Článek
Válka, Josef. [Horák, Petr. Studie z dějin pozitivismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 245–246.

Článek
Pražák, Richard. Slovenská otázka a stredná Európa v novovekých dejinách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 236–241.

Článek
Janák, Jan. K charakteru veřejné správy v počátečním období existence ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 5–33.

Článek
Pražák, Richard. K ohlasu uherského jakobínského hnutí v českých zemích na sklonku 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 53–59.

Článek
Vašků, Vladimír. [Meisner, Heinrich Otto. Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 223–227.

Článek
Válka, Josef. [Hrubý, František. Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l'Europe occidenta le à la fin du 16. et au 17. siècle: Documents]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 230–232.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 247–260.

Článek
Šindelář, Bedřich. Publikace o pařížské komuně po II. světové válce : (bibliografický výběrový přehled). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 189–206.

Článek
Hošek, Radislav. Mezilidské vztahy v předhelénistických Athénách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 171–187.

Článek
Dušková, Sáša. [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 3, 1270-1276]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 210–211.