Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1972, vol. 20-21. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 27

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická, 1972, vol. 20-21, issue C18-19.

Article
Šebánek, Jindřich. Gustav Friedrich a jeho Kodex : (zamyšlení jubilejní). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 129–140.

Article
Kolejka, Josef. Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programu socialistických stran za první světové války (1914-1917). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 263–334.

Article
Dorovský, Ivan. Balkánská problematika a česká společnost od 70. let 19. století do balkánských válek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 35–51.

Article
Válka, Josef. [Chaunu, Pierre. La civilisation de l'Europe classique]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 228–230.

Article
Válka, Josef. [Polišenský, Josef. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 232–235.

Article
Šindelář, Bedřich. [Calic, Edouard. Ohne Maske : Hitler, Breiting Geheimgespräche 1931]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 243–245.

Article
Čerešňák, Bedřich. [Cesar, Jaroslav. Britská říše v období imperialismu (1870-1945)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 241–243.

Article
Janák, Jan. Nové práce o vývoji ústavních a správních institucí v letech 1848-1918. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 207–210.

Article
Vašků, Vladimír. [Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Das Urkundenwesen König Ottokars II. von Böhmen. Erster Teil 1247-1263; Zweiter Teil 1264-1278]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 217–223.

Article
Šebánek, Jindřich. [Hausmann, Friedrich (ed.). Mainzer Urkundenbuch... ; Acht, Peter (ed.). Die Urkunden der Deutschen Könige...]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 212–215.

Article
Flodr, Miroslav. Aristotelische Wiegendrucke : (Schluß). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 141–169.

Article
Šebánek, Jindřich. [Mitis, Oskar v.(ed.). Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. IV. Band, 1. Halbband. Ergänzende Quellen 976-1194.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 215–217.

Article
Teufel, Helmut. Politische Stellung und wirtschaftliche Rolle der Juden in Mähren zwischen 1526 und 1620. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 113–128.

Article
Horák, Petr. [Hampson, Norman. The first European revolution 1776-1815]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 235–236.

Article
Válka, Josef. [Horák, Petr. Studie z dějin pozitivismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 245–246.

Article
Pražák, Richard. Slovenská otázka a stredná Európa v novovekých dejinách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 236–241.

Article
Janák, Jan. K charakteru veřejné správy v počátečním období existence ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 5–33.

Article
Pražák, Richard. K ohlasu uherského jakobínského hnutí v českých zemích na sklonku 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 53–59.

Article
Vašků, Vladimír. [Meisner, Heinrich Otto. Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 223–227.

Article
Válka, Josef. [Hrubý, František. Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l'Europe occidenta le à la fin du 16. et au 17. siècle: Documents]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 230–232.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 247–260.

Article
Šindelář, Bedřich. Publikace o pařížské komuně po II. světové válce : (bibliografický výběrový přehled). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 189–206.

Article
Hošek, Radislav. Mezilidské vztahy v předhelénistických Athénách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 171–187.

Article
Dušková, Sáša. [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 3, 1270-1276]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 210–211.